Tillbehör gerings- och bordssågar


  Modellnummer Titel Kort beskrivning EAN-kod
Materialstöd Modell LS0815FL
Extra anhåll (höger) Modell LS1013, LS1214 0088381193795
Dammpåse i tyg Modell LS0714, LS1013, LS1040, LH1040, LF1000 0088381140836
Dammpåse i tyg Modell BLS713, LS1016, LS1216 0088381356602
Dammpåse Modell LS1017, LS1018L 0088381373654
Vertikalskruvstycke Modell LS1040 0088381155915
Vertikalskruvstycke Modell LS1013, LS1214 0088381141697
Vertikalskruvstycke Modell LS0714, BLS713 0088381151863
Vertikalskruvstycke Modell LS1016, LS1216 0088381356619
Vertikalskruvstycke Modell LH1040 0088381150729
Horisontalskruvstycke Modell LS1018L, LS1017L 0088381373661
Horisontalskruvstycke Modell LS1013, LS1214, LS1016 0088381142625
Horisontalstruvstycke Modell LS1018, LS1216 0088381366274
Horisontalskruvstycke Modell LS1040, LH1040, LS0714 0088381151566
Tving för hålkälslist Modell LS1216L 0088381366267
Anhåll för hålkälslist Modell LS1016L 0088381146470
Materialstöd Modell LS1013 0088381141673
Materialstöd Modell LS0714, BLS713 0088381142458
Materialstöd 2 st Modell LS1016, LS1216 0088381366250
Materialstöd Modell LS1040, LH1040 0088381156158
Måttanslag Modell LS0714, LS1040, LH1040, BLS713 0088381155892
Parallellanslag Modell LH1040 0088381195386
Parallellanslag Modell LF1000 0088381288460
Parallellanslag Modell: LH1200FL, LH1201FL
Förlängningsbord (vänster) Modell 2704 0088381200295
Vridbart vinkelanhåll Modell LF1000 0088381288477
Vinkelanhåll Modell 2704 0088381206716
Klingnyckel 13 mm 0088381102582
Skiftnyckel 22mm 0088381102438
Skärvax Modell LS1013, LS1040, 2107 0088381117319
Dammutsug, Ø45/52mm Modell: 2704 0088381206822
Materialfästen För sågbänk DEAWST06 0088381467094