Makita Online

Makitas historia


Makita Corporation grundades 1915 och började som ett företag som utövade försäljning och reparation av belysningsutrustning, motorer och transformatorer. Sedan dess har Makita arbetat för att bygga en stadig position som tillverkare av bärbara elverktyg och fortsätter idag sin strävan framåt genom att erbjuda produkter och tjänster som är till nytta för alla typer av kunder verksamma inom bygg och industri. 

Bild från 1930 när Makita exporterade generatorer och motorer

Makita utvecklar ständigt sina produkter för bästa ergonomi och kundbehov.  Den oöverträffade kvalitet och tillförlitlighet som möjliggjorts av bolagets starka fokus på forskning och utveckling har gett Makita kunders förtroende över hela världen. Företaget har vuxit till att bli Japans främsta tillverkare av bärbara elverktyg och redovisas även som ledare globalt.

Makitas första elverktyg, en ehyvel från 1958

Makita - ett globalt varumärke


Makita bedriver sin globala verksamhet genom många utländska dotterbolag med målet att bli en global leverantör av ett omfattande sortiment av elverktyg och relaterade produkter. Efter etablering på den amerikanska marknaden 1970 har Makita utökat med mer än 40 utländska dotterbolag i över 30 länder och har växt till att bli ett av de ledande företagen i världen inom sin industri.


Makita – Go Green


Makita har etablerat långsiktiga mål för att spara energi, minska CO2-utsläppen, och genomför aktiviteter för att bevara miljön genom att sätta numeriska mål för dessa aktiviteter varje år. Makitas produkter är försedda med lätta Litium-ion batterier med lång livslängd, och fokus ligger på att fortsätta utvecklingen av produkter som är vänliga mot både användaren och miljön.

För mer information, besök Makita Corporations globala webbplats.