Makita Online

Bra att veta innan du köper Makita produkter på nätet!


Att beställa produkter online kan verka fördelaktigt framförallt gällande pris. Nedan följer en lista över de viktigaste sakerna som är bra att ta reda på innan du beställer.

 

 • Alla Makitas maskiner är noggrant genomgångna och testade innan de lämnar fabrik. Vid produktfel lämnar Makita Sverige: 2 års garanti på elmaskiner, 1 års garanti på laddare och batterier och 1 års garanti på bensinmaskiner. Vid garantianspråk skall kunden styrka inköpsdatum av produkten med kassakvitto eller faktura från Makitas återförsäljare.

 • Med icke-auktoriserad återförsäljare finns det alltid en risk att Makita produkter inte kommer från Europa och därmed inte uppfyller de europeiska säkerhetskraven. .

 • Produkter köpta i utlandet är inte nödvändigtvis avsedda för Sveriges 230V spänning. Dessutom kan kontakten vara konstruerad för andra uttag än svenska.

 • Makita Sverige kan inte garantera tillgången på reservdelar om produkten är köpt utanför Sveriges gränser. Dessutom bör de europeiska serviceverkstäderna endast reparera CE godkända produkter.

 • Om produkten inte överensstämmer med de i Sverige satta säkerhetskraven och en olycka uppstår finns det risk för att din försäkring inte ersätter eventuella skador.

   

Förfalskade produkter!


Säkerhetsfaktorn får aldrig tas för given och elverktyg måste alltid uppfylla rådande säkerhetskrav.

 

ÄKTA MAKITA - BTW450

18V sladdlös mutterdragare

FALSK - BTW450

18V sladdlös mutterdragare

 

 • Piratkopior som inte uppfyller gällande säkerhetskrav ökar ständigt på marknaden, se därför alltid till att handla från auktoriserade återförsäljare.

 • Förfalskade produkter är inte nödvändigtvis avsedda för Sveriges 230V spänning. Dessutom kan kontakten vara konstruerad för andra uttag än svenska.

 • Om produkten inte överensstämmer med de i Sverige satta säkerhetskraven och en olycka uppstår finns det risk för att din försäkring inte ersätter eventuella skador.

 

Batterier

"Makitas äkta batterier och laddare kommunicerar alltid med varandra. Om ett förfalskat batteri laddas med Makitas laddare finns en betydande risk för en olycka, då dessa komponenter inte kan kommunicera med varandra. Detta innebär att i värsta fall kommer laddaren att fortsätta ge ström till batteriet trots att batteriet redan är fullt, vilket kan leda till överhettning och antändning av batteriet. Med andra ord, överväg alltid ett ovanligt lågt pris.”

 

 • På marknaden finns kopior av Makitas batterier. Vi vill påminna er om att felkonstruerade battericeller kan utgöra risker för användaren såsom överhettning, brandfara, explosion, osv...
 • Kör aldrig Makitas maskiner med annat än äkta batterier.

 

 

Om du misstänker att en produkt är falsk eller inte uppfyller säkerhetskraven, vänligen kontakta oss på info@makita.se