Motorsåg

EA3601F35B

350 mm
Motorsåg med låg bränsleförbrukning.

Motorsåg med 350 mm svärd och ”touch and stop”-brytare för enkelt handhavande. Tvåtaktsmotorn har en låg bränsleförbrukning vilket minskar skadliga utsläpp. Sågen har även centrifugal luftrenare för förbättrad luftfiltrering. Utrustad med Easy start.

Generell information
Teknisk spec.
Tillval
Sprängskiss Bruksanvisning

Användarförmåner:

  • Touch & stop-drift med ett reglage.
  • 2-taktsmotor med katalysator för lägre utsläpp.
  • Easy start.EasyStart  2 stroke

Standardtillbehör: