Kedjesåg
300 mm 2x18V (OBS! Utan batteri och laddare)

DUC303Z

Batteridriven kolborstfri kedjesåg med 300 mm svärd.

Standardutrustning
Sprängskiss Bruksanvisning
Teknisk spec.
Användarförmåner
Allmän info

Användarförmåner

  • 36V genom två 18V batterier. Maskinen har separata batterihållare för vardera batteri.
  • Snabbspänning av kedjan och svärdet utan verktyg.
  • Automatisk smörjning av kedja.

Teknisk specifikation

Kolborstfri motor

Svärdstorlek
 
300 (12") mm

Kedjehastighet
 
20 m/sec


Symboler

Variabel hastighet Elektronisk broms Kedjebroms Elektronisk hastighetsjustering Mjukstart Automatisk oljesmörjning

Logotyper

18x2 XPT Kolborstfri motor

Klicka på någon av de andra flikarna för mer information.