Makita Online

Vibrationer

 

Makita arbetar aktivt med utveckling av antivibrationssystem för att reducera exponeringen och risken för skadliga hand och arm vibrationer vid användning av elhandverktyg.

Vibrationerna på arbetsplaten regleras utav EU direktivet (2002/44/EC). Direktivet innebär att arbetsgivaren ska se till att den anställdes vibrationsexponering inte överskrider de regler som har fastställts.

 

AVT – Anti vibration technology


Maktias AVT produkter har utvecklats tillsammans med användare runt om i världen för att minimera vibrationsproblemet så mycket som möjligt. Makita erbjuder tekniskt avancerade elektriska verktyg som kombinerar extrem prestanda med avancerad teknik, vilket möjliggör reducerade vibrationer.

Välj rätt verktyg

Vid val av verktyg är det särskilt viktigt att använda rätt verktyg till rätt applikation, t.ex. att inte använda en maskin med för låg effekt då arbetet tar längre tid och vibrationsexponeringen ökar i jämförelse med en mer kraftfull maskin där arbetet går snabbare att utföra och exponeringen minimeras. En annan sak som påverkar vibrationer är rätt val utav tillbehör för uppgiften. Makita har ett sortiment som erbjuder rätt verktyg och tillbehör för varje jobb.

Vibrationer är något som förbises av många arbetsgivare och anställda, men effekterna av vibrationer och dess biverkningar har gjort det nödvändigt för tillverkare och arbetsgivare att ta en seriös hållning för att skydda de anställda.

 

Vilka är riskerna med vibrationer


Vibrationerna från motordrivna verktyg överförs direkt till användarens händer och armar detta är inte bara obehagligt, utan kan även orsaka allvarliga skador.

Vibrationsrelaterade skador som kan uppstå är domningar i händer och fingrar, förlust av klämkraft och vita fingrar (Raynauds syndrom). Andra vanligt förekommande skador är skelett- och nervskador och karpaltunnelsyndrom

 

Vibrationsmätning


Direktiv 2002/44/EC kallas vanligen “Vibrations direktivet”

Direktiv 2002/44/EC föreskriver att mätningen skall ske tri-axiellt d.v.s. att man mäter vibrationerna i tre olika riktningar och redovisas i m/s²
 
Exponeringsgränser
  • Exponeringsvärde för användning (EAV)< 2.5 m/s² daglig exponering - SÄKER ANVÄNDNING

  • Exponeringsgränsvärde (ELV)=< 5 m/s² daglig exponering - UTVÄRDERING KRÄVS

  • Exponeringsgränsvärde (ELV)=> 5 m/s² daglig exponering (ELV) - Användningstiden begränsas beroende på vibrationsnivå
 

Makita vibrationskalkylator


På Makita är vi mycket medvetna om de risker som finns med vibrationer och därför erbjuder vi ett sätt att hålla koll på din exponering för vibrationer på en daglig basis med Makita Vibrationskalkylator. Med hjälp av denna kalkylator kan du ta reda på hur länge du kan arbeta med maskinen utan att bryta med gällande direktiv.